Mountain Supplements

SI

GLUKOZAMIN je aminosladkor in je naravna substanca, ki jo najdemo tako v naših telesnih tkivih kot tudi v naravi. Pri nas se nahaja v vezivnem tkivu in hrustancu, v naravi pa ga najdemo v skeletu lupinarjev in žuželk. Igra pomembno vlogo za nastanek in obnovo hrustanca in drugih tkiv v organizmu, saj je sestavni del celičnih sten, beljakovin na celični površini in strukturnih molekul, ki držijo celico skupaj. Pomembno vlogo ima tudi za močnejše nohte, kožo in dlako, saj izboljšuje njihovo strukturo in trdnost.

Glukozamin se pogosto jemlje skupaj v kombinaciji s HONDROITINOM, ki je glikozaminoglikan in ena glavnih sestavin sinovialne sklepne ovojnice, ki za razliko od glukozamina sklepu zagotavlja veliko odpornost proti stiskanju in obrabi. Prav tako pomaga hrustancu zadrževati vodo in tako poveča njegovo prožnost ter gibljivost. Glukozamin s Hondroitinom je ena najboljših kombinacij pri težavah z osteoartritisom in pa tudi revmatoidnim artritisom. Delujeta tako, da preprečujeta razgradnjo hrustanca, hkrati pa skrbita tudi za njegovo obnovo in gradnjo.

Metil sulfonil metan ali krajše kar „MSM“ je organska oblika žvepla, ki na naše zdravje vpliva na številne pozitivne načine, saj telo očisti slabih snovi in rehidrira vsako celico. MSM nastaja pri rasti alg v oceanih in izhlapeva v oblake, nato pa v obliki dežja pade nazaj na zemljo ter postane hrana za vse vrste zemeljskih organizmov. Visoko koncentracijo najdemo v rastlinah, izpostavljenih obilnim padavinam, kot so skorje borovcev, divje trave, aloe vera ... Pridobivajo ga z ekstrakcijo iz omenjenih rastlin v obliki kristalov.

Pakiranje: 100g

Priporočljivo doziranje: 1g prahu na 10kg teže psa

EN

GLUCOSAMINE is an amino acid and is a natural substance found in our body tissues as well as in nature. In our body is found in connective tissues and cartilage and in nature it is found in the skeleton of shells and insects. It plays an important role in the formation and regeneration of cartilage and other tissues in the body, as it is an integral part of cell walls, proteins on the cell surface and structural molecules that hold the cell together. It also plays an important role in stronger nails, skin and hair, as it improves their structure and firmness.

Glucosamine is often taken together with CHONDROITIN, which is a glycosaminoglycan and one of the main components of the synovial joint envelope, which, unlike the glucosamine, provides the joint with great resistance to compression and wear and tear. It also helps the cartilage retain water, increasing its flexibility and mobility. Glucosamine with chondroitin is one of the best combinations for problems with osteoarthritis and also rheumatoid arthritis. They act together to prevent the cartilage from decomposition, while also taking care of its repair and construction.

Methyl sulphonyl methane, or shorter called 'MSM', is an organic form of sulfur that affects our health in a number of positive ways, as it cleanses bad substances and rehydrates every cell. MSM is formed by the growth of algae in the oceans and evaporates into clouds then falls back to earth in the form of rain, becoming food for all kinds of terrestrial organisms. High concentrations are found in plants exposed to heavy rainfall, such as pine bark, wild grass, aloe vera ... It is obtained by extraction from mentioned plants in the form of crystalls.

Packing: 100g Recommended dosage: 1g of powder per 10kg of dog weight